Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Pro Warehouse heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in het vaandel staan en streeft ernaar in alle opzichten duurzaam te zijn. Als organisatie zetten wij ons in om duurzame groei te realiseren, waarbij de norm is te voldoen aan de verplichtingen richting de maatschappij.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Wij doen er alles aan om jou doorgaand van deskundige service te voorzien.

We zijn daarom ook erg trots op de behaalde certificeringen als organisatie, maar ook op die van onze individuele medewerkers. We zorgen ervoor dat de kennis van onze teams altijd up-to-date is. Om dit te realiseren volgen we regelmatig trainingen en cursussen, zodat de kwaliteit van onze service gewaarborgd blijft en eindgebruikers altijd optimaal worden ondersteund. 
Wij doen er alles aan om jou doorgaand van deskundige service te voorzien.
We streven ernaar om op alle mogelijke manieren de beste werkgever voor onze medewerkers te zijn.

We streven ernaar om op alle mogelijke manieren de beste werkgever voor onze medewerkers te zijn.

Zo ligt bij ons de nadruk op gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, eerlijke kansen, communicatie en verhouding tussen werkgever en werknemer. Daarnaast investeren wij in social return en certificeringen. 

Wij stimuleren de inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers door trainingen, coaching en bieden mogelijkheden aan voor doorgroei. We hebben veel aandacht voor een gezonde werk-privé balans. We bieden gelijke kansen aan alle medewerkers en juichen diversiteit toe. We maken geen onderscheid op basis van etnische afkomst, huidskleur, godsdienst, nationaliteit, sekse, leeftijd, handicap, burgerlijke staat, seksuele voorkeur of enige andere persoonlijke eigenschap die wettelijk is beschermd.

Een duurzame leefomgeving is voor iedereen van belang, voor huidige én toekomstige generaties.

Voortdurend proberen we onszelf te verbeteren en nieuwe oplossingen te bedenken en te implementeren. Het voeren van actief beleid om de transportketen zo kort en duurzaam mogelijk te maken, maar ook het beschikbaar stellen van leaseauto’s en flexibel werken promoten om het woon-werkverkeer te verminderen.

Het zoveel mogelijk terugbrengen van afval door het hergebruiken van verpakkingsmateriaal, herbruikbare flessen te introduceren, papieren tape gebruiken om dozen mee dicht te plakken en het afval zoveel mogelijk te scheiden. Het beschikbaar stellen van elektrische leaseauto’s, niet of nauwelijks te vliegen en allerlei energiebesparende maatregelen op het kantoor.

Een duurzame leefomgeving is voor iedereen van belang, voor huidige én toekomstige generaties.
We zijn ons bewust van de omgeving waarin we leven en werken.

We zijn ons bewust van de omgeving waarin we leven en werken.

Als groeiend bedrijf vinden wij het belangrijk om ook iets terug te doen voor de samenleving waarin wij opereren. Deze sociale betrokkenheid vertaalt zich onder andere in sponsoring van goede doelen. 

Wij zijn een erkend leerbedrijf en geven graag de ruimte aan studenten en starters op de arbeidsmarkt, met als doel het beroepsonderwijs de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Jaarlijks sponsoren wij verschillende goede doelen, waarbij we altijd kijken naar het einddoel en de eindontvanger. Iedereen is welkom bij ons. Wij geven de ruimte aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Waar mogelijk geven we de voorkeur voor lokale producten en diensten.

Gedragscode voor leveranciers van Pro Warehouse.

In ons document "Duurzaam Verwerkingsproces" leggen we uit hoe we duurzaamheid in onze werkzaamheden integreren, waaronder onze zorgvuldige selectie van producten en diensten. We beoordelen potentiële leveranciers op hun duurzame bedrijfspraktijken, zoals hierna beschreven.

Gedragscode voor leveranciers van Pro Warehouse.

Onze MVO-benadering is geïntegreerd in de bedrijfsvoering en besluitvorming.

Dit doen we door de drie uitgangspunten mens, maatschappij en milieu mee te nemen in onze missie, visie en dagelijkse werkzaamheden. Zo zijn wij continu in gesprek met stakeholders, klanten, partners en medewerkers over MVO en doen wij verantwoord zaken met hen.
Onze MVO-benadering is geïntegreerd in de bedrijfsvoering en besluitvorming.